Změna finančních limitů stravného od 1. 9. 2024

Školní jídelna oznamuje, že vzhledem k rostoucím cenám potravin se od 1. 9. 2024 mění finanční limity stravného.

Prodej stravenek na školní rok 2024/2025 proběhne v pátek 30. 8. 2024. Stravenky ze školního roku 2023/2024 budou od září 2024 neplatné! 30. 8. 2024 proběhne také výkup starých stravenek. Pokud někomu nevyhovuje termín 30. 8., zavolá si nejpozději do 3. 7. 2024 od 8:00 do 14:00 na tel. 577 136 038 a domluví si náhradní termín nákupu nových stravenek.

Základní škola 7 – 10 let

Oběd                    32,-- Kč

Základní škola 11 – 14 let

Oběd                    34,-- Kč

Strávníci /žáci/ jsou zařazováni do kategorií podle věku, kterého v daném školním roce /od 1. 9. do 31. 8. / dosáhnou.

Vedoucí školní jídelny Hana Valeriánová