Změna finančních limitů stravného od 1. 9. 2024

Školní jídelna oznamuje, že vzhledem k rostoucím cenám potravin se od 1. 9. 2024 mění finanční limity stravného.

Mateřská škola – děti do 6 let

Přesnídávka        12,-- Kč

Oběd                    29,-- Kč

Svačina                9,-- Kč

Celkem                50,-- Kč

Dopoledne          41,-- Kč

Včetně pitného režimu.

Mateřská škola – děti 7 let / dovršení věku v daném školním roce, odklad školní docházky/

Přesnídávka        12,-- Kč

Oběd                    32,-- Kč

Svačina                9,-- Kč

Celkem                53,-- Kč

Dopoledne          44,-- Kč

Včetně pitného režimu.

Strávníci /děti a žáci/ jsou zařazováni do kategorií podle věku, kterého v daném školním roce /od 1. 9. do 31. 8. / dosáhnou.

Vedoucí školní jídelny Hana Valeriánová