Vyšetření sluchu v MŠ

Sluchový screening v předškolním věku pomocí obrázkového audiometru

Sluchový screening dětí v předškolním věku (3 - 6 let) by měl být důležitou součástí preventivních prohlídek u lékaře. Včasné odhalení sluchové vady, s možností stanovení plnohodnotného audiogramu, může pomoct cílené a efektivní rehabilitaci sluchu umožňující správný mentální rozvoj dítěte a rozvoj jeho komunikačních schopností. Vedle nabídky přístroje MADSEN AccuScreen, určeného pro objektivní diagnostiku dětí v novorozeneckém věku pomocí měření otoakustických emisí OAE nebo odezev mozkového kmene ABR, Vám zde nabízíme řešení pro sluchový screening dětí v předškolním věku, umožňující efektivní diagnostiku sluchu a vytvoření plnohodnotného audiogramu ve standardním rozsahu obvyklých frekvencí (PTA4 nebo PTA3).

Nabízený přenosný diagnostický přístroj Senti od firmy Path Medical umožňuje změření audiogramu dítěte již od tří let věku pomocí tzv. interaktivního psycho-akustického testu MAGIC (Multiple-Choice Auditory Graphical Interactive Check) - klinicky prokázáno. V průběhu tohoto testu si dítě hraje s přístrojem a přístroj postupně v průběhu "hry" vyhodnocuje prahový audiogram dítěte. Na dotykovém displeji přístroje se postupně zobrazují různé obrázky (symboly) zvířátek reprezentující různé frekvence stimulů. Dítě si prvně vybere symbol zvířátka, které se mu líbí, a dle jeho volby se přehraje akustický stimul na odpovídajícím kmitočtu. Pokud dítě přehraný zvuk uslyší, má za úkol stisknout symbol šťastného (smějícího se) zvířátka, poku ne, symbol zvířátka smutného (zamračeného). Tímto, pro děti intuitivním a zábavným způsobem, lze opravdu spolehlivě a rychle stanovit prahový audiogram. 

Je praxí vyzkoušeno a klinicky podloženo, že použitím takovéhoto přístupu formou "hraní si se zvířátky" se podstatně zvýší zájem dítěte o spolupráci při vyšetření a změření audiogramu je tak, v porovnání s klasickým přístupem včetně VRA audiometrie, o dost snazší a rychlejší. Vytvoření jednoho audiogramu pro jedno ucho trvá přibližně 2 minuty. Pro starší děti přístroj samozřejmě umožňuje i standardní vyšetření pomocí audiometrie čistými tóny dle normy IEC 60645-1.

Pro dokreslení uvádíme výpověď matky jednoho sluchově postiženého dítěte: ... "bylo nám nabídnuto vyšetření audiologickým přístrojem SENTI. Syn za chvilku pochopil, co se po něm chce, nikdo na něho nespěchal, bylo to v naprostém klidu a pohodě. Navíc má přístroj zpětnou kontrolu, takže šlo ověřit, jestli hádá nebo odpovídá, šly nastavit tóny, frekvence... Musím říct, že jsem byla nadšená." 

Volitelně je dostupná i možnost testu rozpoznání řeči v zašuměném prostředí (také formou "hry" s obrázky).