ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Zahájení školního roku proběhne v budově základní školy v pondělí 4. září 2023 od 7:30 do 8:15 hodin tak, aby děti z Ludkovic odjely domů autobusem v 8:15 hodin.

Vyučování od 5. 9. 2023 začíná v 7:45 hodin. Žáci přicházejí do školy nejpozději v 7:35 hodin!

POVINNÝ PLAVECKÝ VÝCVIK:

Dne 12. září bude zahájen povinný plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku v Městské plovárně v Luhačovicích.