PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 10. KVĚTNA 2021

Vážení rodiče,

mateřská škola bude otevřena od 10. 5. 2021 v běžném provozu pro všechny děti bez povinnosti testování. Děti při pobytu v mateřské škole nemusí mít ochranu úst a nosu. Dítěti dejte do skříňky 1 roušku zabalenou v igelitovém sáčku.

Zákonní zástupci jsou povinni mít při vstupu do mateřské školy zakrytá ústa a nos respirátorem, minimalizovat dobu pobytu v prostorách mateřské školy, nevstupovat do prostoru třídy a dodržovat bezpečnou vzdálenost při komunikaci se zaměstnanci mateřské školy.

Do mateřské školy nemůže být přijato dítě, které má zjevné projevy infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota nad 37° C, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, průjem, zvracení, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Má-li dítě projevy infekčního onemocnění v průběhu pobytu v mateřské škole, budou pedagogičtí pracovníci postupovat dle pokynů MŠMT, MZd a KHS. Dítě s projevy infekčního onemocnění bude izolováno do příchodu zákonného zástupce a bude mu nasazena ochrana úst a nosu. Zákonný zástupce je povinen si dítě s projevy infekčního onemocnění z mateřské školy neprodleně vyzvednout.

                                                                                                                                  Jitka Josefíková

                                                                                                                                  vedoucí učitelka MŠ