Vánoční prázdniny

Na základě nového usnesení vlády stanovilo MŠMT 21. a 22. prosinec 2020 jako dny volna, na které budou navazovat vánoční prázdniny. V tyto dny nebude probíhat distanční výuka. Vyučování v základní škole bude tedy ukončeno v pátek 18. 12. 2020. Žákům se ve volných dnech neposkytuje stravování. Rovněž je zakázána jejich osobní přítomnost ve školní družině. Informace ohledně OČR naleznete na stránkách MPSV.

Pokud nebude stanoveno jinak, bude výuka všech tříd zahájena dle stávajícího rozvrhu dne 4. ledna. Případné organizační změny Vám budou oznámeny, nejpozději 3. ledna, prostřednictvím stránek školy.