UKONČENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ PŘI EPIDEMII

ROZHODNUTÍM KHS, č. j. KHSZL 26292/2020, bylo ukončeno ROZHODNUTÍ ze dne 7. října. Mateřská škola je opět v provozu. Začínáme v pondělí dne 19. října.